Tanıtım

Hızla büyüyen günümüzün Küresel Endüstrisi sadece kazan mantığı ile hareket ederek büyük çevre sorunlarına sebep olmakla kalmayıp ekolojik sistemimizde büyük tahribatlar yapmaktadır. Endüstrinin bu hızda büyümesine devam etmesi karşısında insan oğlunun sağlığı yanında neslinin devamı da tehlike altına girmektedir.

Merkezimiz Kütahya havalisinde Tarım ve Sanayi bölgelerinde olası çevre sorunlarını araştırmak, tarım ve sanayii çevreleriyle işbirliği yaparak oluşan/oluşabilecek sorunlara karşı tedbirler alınmasında çözüm üretmek, çevreye duyarlı nitelikli üretim yapılabilmesine katkıda bulunmak ve kamuoyunda çevre bilinci oluşturarak gelecek nesillere sağlıklı çevre bırakma misyonu ile kurulmuştur.

2547 sayılı Kanun'un 7/d-2 nci maddesi uyarınca; Dumlupınar Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluşu, 9 Ağustos 1991 tarih ve 20955 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelikle gerçekleşmiştir.

Bu yönetmeliğe göre merkezimizin görevi:

Çevre kirliliğinin ve doğal tahribatın önlenmesi ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm izleme çalışmaları yapmak, çözüm önerileri üretmek çevreye saygılı sanayileşmeyi teşvik etmek amacıyla Çevre teknolojisinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal, uluslarası faaliyetlerde bulunmaktır.

 

Son Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2015, Salı