Yönetmelikler

Dumlupınar Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

ATIK YÖNETİMİ

 • Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği RG: 24.08.2011 - 28035
 • Atık Elektikli ve Elektronik Eşyaların Kontrolü Yönetmeliği RG: 22.05.2012 - 28300
 • Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 31.08.2004 - 25569
 • Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG: 30.07.2008 - 26952
 • Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik RG: 05.07.2008 - 26927
 • Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik RG: 26.03.2010 - 27533
 • Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 06.10.2010 - 27721
 • Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği RG: 19.04.2005 - 25791
 • Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 18.03.2004 - 25406
 • Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 14.03.1991 - 20814
 • Madencilik Faaliyetleri İle Bozulan Arazilerin Doğaya Yeniden Kazandırılması Yönetmeliği RG: 23.01.2010 - 27471
 • Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik RG: 30.12.2009 - 27448
 • Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği RG: 25.11.2006 - 26357
 • Poliklorlu Bifenil ve Poliklorlu Terfenillerin Kontrolü Hakkındaki Yönetmelik - Ekler RG: 27.12.2007 - 26739
 • Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 14.03.2005 - 25755
 • Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 22.07.2005 - 25883

DENİZ VE KIYI YÖNETİMİ 

 • Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanunun Uygulama Yönetmeliği -Ekler RG: 21.10.2006 - 26326
 • Deniz Çevresinin Petrol ve Diğer Zararlı Maddelerle Kirlenmesinde Acil Durumlarda Müdahale ve Zararların Tazmini Esasalarına Dair Kanun Kapsamında Mal ve Hizmet Alımına İlişkin Yönetmelik RG: 26.04.2006 - 26150
 • Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği RG: 26.12.2004 - 25682
 • Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği RG: 09.01.2006 - 26048

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE HAVA YÖNETİMİ

 • Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 06.10.2009 - 27368
 • Büyük Yakma Tesisleri Yönetmeliği RG: 08.06.2010 - 27605
 • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği RG: 04.06.2010 - 27601
 • Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü İle Benzin ve Motorin Kalitesi Yönetmeliği RG: 30.11.2013 - 28837
 • Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği RG: 06.06.2008 - 26898
 • Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği RG: 13.01.2005 - 25699
 • İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonun Olumsuz Etkilerinden Çevre ve Halkın Sağlığının Korunmasına Yönelik Alınması Gereken Tedbirlere İlişkin Yönetmelik RG: 24.07.2010 - 27651
 • Koku Oluşturan Emisyonların Kontrolü Yönetmeliği RG: 19.07.2013 - 28712
 • Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin Azaltılmasına İlişkin Yönetmelik RG: 12.11.2008 - 27052
 • Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği  RG: 03.07.2009 - 27277
 • Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik RG: 25.04.2012 - 28274

KİMYASALLAR YÖNETİMİ 

 • Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya Arzına ve Kullanımına İlişkin Kısıtlamalar Hakkında Yönetmelik RG: 26.12.2008 - 27092
 • Kimyasalların Envanteri ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik - Ekler RG: 26.12.2008 - 27092
 • Maddelerin ve Karışımların Fiziko-kimyasal, Toksikolojik ve Ekotoksikolojik Özelliklerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Test Yöntemleri Hakkında Yönetmelik - Ekler RG: 11.12.2013 - 28848
 • Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik - Ekler RG: 11.12.2013 - 28848
 • Tehlikeli Maddelere ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik RG: 26.12.2008 - 27092

LABORATUVAR, ÖLÇÜM VE İZLEME

 • Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlilik Yönetmeliği
 • İyi laboratuvar Uygulamaları Prensipleri, Test Birimlerinin Uyumlaştırılması,  İyi Laboratuvar Uygulamalarının ve Çalışmaların Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik RG: 09.03.2010 - 27516

SU VE TOPRAK YÖNETİMİ

 • Atıksu Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik RG: 27.10.2010 - 27742
 • Çevre Kanununun 29. Maddesi Uyarınca Atıksu Arıtma Tesislerinin Teşvik Tedbirlerinden Faydalanmasında Uyulacak Usul Ve Esaslara Dair Yönetmelik RG: 01.10.2010 - 27716
 • Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik RG: 03.08.2010 - 27661
 • Kentsel Atıksu Arıtımı Yönetmeliği RG: 08.01.2006 - 26047
 • Kum Çakıl ve Benzeri Maddelerin Alınması ve İşletilmesinin Kontrolü Yönetmeliği RG: 08.12.2007 - 26724
 • Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği RG: 31.12.2004 - 25687
 • Tehlikeli Maddelerin Su ve Çevresinde Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği (76/464/ AB) RG: 26.11.2005 - 26005
 • Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik RG: 08.06.2010 - 27605

YÖNETİM HİZMETLERİ VE FİNANSMAN

 • Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkında Yönetmelik RG: 03.04.2007 - 26482
 • Çevre Kanununa Göre Verilecek İdari Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik RG: 03.04.2007 - 26482
 • Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik
Son Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2015, Salı